Kirurgi

Vi har besluttet å legge ned vår kirurgiske virksomhet/operasjoner i narkose fom høsten 2019. Dette er noe vi har holdt på med i 10 år og det har vært en stor del av vår drift. Det har vært  spennede og tilfredsstillende å følge alle våre operasjonspasienter så tett. Nå ser vi  allikevel at dette krever for mye ressurser hos oss. Pasienter som skal opereres vil bli henvist videre til dyktige og erfarne kollegaer!

Informasjonen under lar vi stå, da den er informativ og vil kunne gjelde også andre steder.


Hva og hvem kan vi operere?

Nydalen øre-nese-hals har etablert egen operasjonsstue. Kirurg ved alle inngrep er Esben Kaastad. 

Rutinemessig utfører vi følgende inngrep:

Vi kan også utføre inngrep på nese og bihuler. Som regel skjer dette med lokalbedøvelse.

Fjerning av ekte mandler gjøres også på voksne. Pasienter med større handicap eller andre vesentlige sykdommer opereres ikke hos oss. Behandlet astma regnes ikke som vesentlig sykdom, og disse pasientene tilbys inngrep hos oss på vanlig måte.

Vi har offentlig avtale for operasjonene og våre priser vil være de samme som på et offentlig sykehus. Betalte egenandeler ved operasjoner inngår i frikortgrunnlaget.


Hva skjer på operasjonsdagen?


De dagene som vi opererer på klinikken tar vi ikke andre konsultasjoner og hele vårt personale er i aktivitet for at pasienter og pårørende skal føle seg best mulig ivaretatt. Full bedøvelse eller narkose krever en egen kompetanse. I tillegg til vår faste stab er det på operasjonsdagene anestesilege og anestesisykepleier som har ansvar for å gi narkose. Vårt personale har lang erfaring med narkoser både til voksne og barn. ØNH-legen utfører selve inngrepet. Esben Kaastad har mange års erfaring som spesialist og kirurg. Tilsyn etter narkosen er alltid ledet av sykepleier. Den som blir operert er i trygge hender!

Moderne narkoser er basert på narkosestoffer som raskt omsettes i kroppen. For pasienten vil dette si at man våkner raskt etter at inngrepet er utført. Pasienten blir deretter flyttet over på et oppvåkningsrom. Overvåkningstiden etter inngrepene varierer noe, men er sjeldent mye mer enn en time.

Alle som skal fjerne falsk mandel eller hals mandler skal ta blodprøver ca 1 uke før inngrepet! Rekvisisjon får du hos oss. Også voksne pasienter skal møte med følge på operasjonsdagen. I henhold til norsk standard skal alle ha en person hos seg den første natten etter en narkose. Dersom dette ikke er ordnet blir operasjonen dessverre strøket.

Ved innledning av narkose vil alle voksne få en plastkanyle (veneflon) i en blodåre. Sovemedisin/narkosen blir gitt inn i veneflonen. Samme metode kan brukes på barn. Vi ønsker derfor at barna som møter opp skal ha lagt på et plaster (Emla-krem) med lokalbedøvende krem på begge håndrygger. Det er også en mulighet å starte narkosen med en gass. Barnet puster da på en maske og sovner før veneflon blir lagt inn. Hvilken metode som brukes avgjør narkoselegen.

Norsk Pasient Erstatning - NPE

NPE er en statlig erstatningsordning som gjelder det norske helsevesen. Nydalen øre-nese-hals har offentlig avtale og som pasient hos oss er du inkludert i NPE-ordningen.

Egenerklæring om helse før operasjon
Du finner egenmenldingsskjema nederst på siden. Dette må fylles ut nøyaktig og bringes med til klinikken på operasjonsdagen. 

Operasjonsdagen møter man fastende. Detaljert informasjon om dette kan du lese lenger ned. Vi ber pasient/foreldre lese all informasjon nøye.Informasjon om kirurgiske inngrep:

- Leses nøye!

 • Faste:
  Pasienten skal ikke spise, drikke eller tygge tyggegummi/pastiller 6 timer før fremmøtetidspunkt, men du kan drikke vann, sukkerholdig saft, juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før fremmøte. Voksne kan røyke/snuse inntil 2 timer før fremmøte.
 • Medisiner:
  Faste medisiner kan svelges med et lite glass vann om morgenen eller tas med til sykehuset. Bruker du medisiner mot diabetes mellitus skal du ikke ta disse om morgenen operasjonsdagen. Unngå NSAIDS medikamenter den siste uken før operasjonen. Pasienter som bruker Marevan kan dessverre ikke opereres hos oss. 
 • Følgende smertestillende kan benyttes:
  Alvedon, Fenalgin, Pamol, Panodil, Paracet, Pinex, Pinex forte og Paralgin forte. 
 • Sykdom:
  Dersom du skulle bli syk, forkjølet eller har feber når det nærmer seg operasjonsdatoen, må du ringe til oss og få utsatt operasjonen, vakttlf: 97 42 99 04. Hvis du har vært behandlet ved sykehus i utlandet siste 6 måneder må du gi oss beskjed om dette snarest.
 • Smertestillende medisiner etter operasjonen:
  Du får med deg resept på smertestillende medisiner dersom dette er nødvendig.
 • Verdisaker:

  Legg igjen verdisaker hjemme. Mobiltelefon er tillatt. Betaling skjer med kort eller via faktura etter gjeldende offentlige takster.

 • Ledsager/hjemreise:
  Ledsager skal være med til operasjonen også for voksne. De fleste er raskt ferdige og kan reise hjem etter en time. Merk at liggetiden etter inngrepet er kort. Noen føler seg kvalme og litt medtatte etter inngrepet. Dette er normalt og det er som regel ikke indikasjon for lengre liggetid på klinikken. Det gjøres alltid en medisinsk vurdering av hver enkelt pasient før hjemreise! Følge hjem og tilsyn første natten er et krav for at inngrep i narkose gjennomføres. Man får med seg et vakttelefonnummer som kan ringes frem til klokka 22. Utover dette må nærmeste sykehus kontaktes hvis noe oppstår. Telefonumre blir utdelt på operajsonsdagen.