Infeksjoner


Litt informasjon om infeksjoner

Enkelt kan man dele infeksjoner inn i to hovedtyper: bakterie-infeksjoner og virus-infeksjoner. Det er viktig å¨ skille mellom disse to da sistnevnte ikke behandles med antibiotika. 

Luftveisinfeksjoner:
Luftveisinfeksjoner sitter som regel i øvre luftveier, dette kaller vi for forkjølelse. Forkjølelsesviruser er svært vanlige. Sykdomsforløpet kan være alt fra lette symptomer i et par-tre dager til tyngre viruser som kan ta fra en til to uker. Forkjølelsesviruser går nesten alltid over av seg selv og det kreves ikke legebesøk. Hvis man er vedvarende syk og har nedsatt almenntilstand bør lege oppsøkes. 

https://nhi.no/animasjoner/infeksjoner/ovre-luftveisinfeksjon/


Bihulebetennelser:
Bihulebetennelser kjennetegnes med  tett nese, smerter eller trykk over øynene eller i kinnet, eventuelt tannpine. I noen tilfeller kan man også ha feber og generelt føle seg i dårlig form.


https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/bihulene/bihulebetennelse-akutt/


Ørebetennelse:
Ørebetennelser kan deles inn i to hovedkategorier: Mellomørebetennelse og Betennelse i øregangen. Grovt sett kan vi si at mellomørebetennelser sitter innenfor trommehinnen (i mellomøret) og betennelser i øregangen sitter utenfor trommehinnen (extern otitt). Som regel når det snakkes om ørebetennlese gjelder dette en klassisk mellomlørebetennlese.


https://nhi.no/animasjoner/orenesehals/mellomorebetennelse/