Hørsel


Audiograftilbud ved Nydalen øre nese hals 


Vi har pr i dag èn audiograf som jobber hos oss to dager i uken. 

Utredning:
All utredning av hørsel starter med en enkel høreprøve som skal kartlegge din hørselsstatus. Ut i fra din problemstilling og ditt behov vil det gjøres videre avtaler. Ved behov for utvidede høreprøver settes du opp til time hos audiograf. Trenger du høreapparat tilpasses dette enten hos oss eller ved annet offentlig sted. 

Tilpasning av høreapparat:
Tilpasning gjøres alltid hos audiograf. Det søkes HELFO om støtte, dvs du betaler ikke noe selv (innenfor visse rammer). HELFO gjør så et vedtak og du får utdelt apparater hos oss. Noen ganger går tilpasningen greit og man kommer kun på en time, andre ganger må man komme tilbake flere ganger for at resultatet skal bli bra.

Kontroller av høreapparatbruk:
Det er hensiktsmessig å komme på kontroller. Hyppigheten kan variere fra person til person. Noen velger å komme på årlige kontroller, mens andre kommer sjeldnere. Kontrolltime må du følge opp selv ved å kontakte oss for time. På kontrollene taes det en ny høreårøve for å se om det bør justeres på styrke etc. Audiografen vil også se over apparatene for defekter og slitasje. Hvis apparatet ditt er gått i stykker kan du evt også kontakte leverandøren direkte. Leverandørliste finner du under.

Oversikt over høreapparat-leverandører i Oslo: