Fjerning av halsmandler


  • Mandlene: Mandlene (tonsillene) består av «lymfevev» og utgjør en del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Blir det gjentatte infeksjoner eller kronisk betennelse i mandlene kan det være grunnlag for å fjerne dem. Store mandler som gir pusteproblemer om natten og/eller svelgvansker bør også fjernes. Hos barn blir ofte falske mandler fjernet samtidig med halsmandeloperasjonen. Legen som skal operere gir informasjon om dette på forhånd.

  • Inngrepet: Operasjonen skjer i narkose og mandlene fjernes i sin helhet med saks eller scalpell.

  • Pårørende: Pårørende til barn får være med inn på operasjonsstuen til barnet sovner, og får være tilstede når barnet våkner på oppvåkningsrommet. Av hensyn til andre pasienter vil vi kun ha èn forelder/foresatt inne på oppvåkningsrommet. NB: Søsken/barn kan ikke være med hverken på venterom eller på oppvåkningsrom.

  • Smerter: Smerter i tunge, hals og svelg etter operasjonen kan variere i styrke den første uken. Smerteutstråling mot ørene er vanlig, og gir falskt inntrykk av øreverk. De fleste har smerter og ubehag til tross for smertestillende behandling. Den opererte trenger derfor avlastning og ro. Sykdomsfølelse med noe feber og kvalme er vanlig de første dagene etter operasjonen. Høy feber (over 38,5) eller feber med varighet mer enn 3-4 dager etter operasjonen, kan skyldes infeksjon. Den opererte vil få utskrevet resept på smertestillende. Det gis informasjon om dette på operasjonsdagen. Det er svært viktig å følge anvisning for smertelindring nøye!

  • Kontroll: Avtales individuelt.

  • Mat: Det viktigste er at man får i seg tilstrekkelig drikke. Det er ingen spesielle kostbegrensinger, men bløt mat er mest behagelig. Is er godt egnet. Mat og drikke må ikke være for varm.

  • Sykemelding: Voksne som er operert får sykemelding for 14 dager. Barn bør være hjemme fra barnehage/skole og ta det med ro i 14 dager.

  • Følge: Følge hjem (også ved drosjetransport) og tilsyn første natten (for voksne) etter operasjonen er et krav. Du kan ikke kjøre egen bil hjem, og du bør ta det med ro og unngå anstrengende reiser de første 14 døgn etter operasjonen. Barn må under lengre transport enn ca 30 minutter ha tilsyn av en som ikke kjører selv.

  • Komplikasjoner: Du bør oppholde deg hjemme eller på et sted hvor du relativt raskt kan komme til sykehus med øre-nese-hals-avdeling hvis komplikasjoner inntreffer. Komplikasjoner som kan oppstå etter operasjonen er infeksjoner og etterblødninger. Svekket smakssans og økt sliming i svelg kan forekomme. Dette er forbigående og varig komplikasjoner er unntak. Dersom det oppstår blødning eller andre problemer etter operasjonen, ta kontakt med nærmeste øre-nese-hals-avdeling.

ØNH-avdelingen ved Rikshospitalet har vakt for pasienter fra Oslo:

Tlf: 23 07 05 80 (sentralbord: 23 07 00 00).


Asker og Bærum hører til Buskerud/Sykehuset i Drammen:

Tlf: 32 80 30 00.

Pasienter fra øvrige Akershus kommuner hører til AHUS:

Tlf: 02900 (sentralbord) Spør alltid etter vakthavende ØNH-lege.


For pasienter utenom Oslo og Akeshus:

kontakt nærmeste øre-nese-hals-avdeling.

Har dere spørsmål knyttet til operasjonen samme dag eller den nærmeste tiden etterpå, kan dere ringe vår vakttelefon ved Nydalen øre-nese-hals: 97 42 99 04.

- Merk at dette ikke er et akuttnummer og vakttelefonen er ikke bemannet på natten.