Fjerning av falsk mandel


 • Fjerning av falske mandler: Falsk mandel består av lymfoid vev og utgjør en del av kroppens forsvar mot infeksjon. Dette vevet sitter øverst i svelget bak nesen. Blir falsk mandel for stor eller sete for kronisk betennelse, fører dette ofte til plager med ørebetennelse, nedsatt hørsel og nesetetthet. Slike plager kan gi grunnlag for å fjerne vevet, eventuelt med innlegging av ventilasjonsrør gjennom trommehinnene.

 • Inngrepet: Operasjonen er kortvarig og foretas alltid i narkose.

 • Pårørende: Pårørende til barn får være med inn på operasjonsstuen til barnet sover, og være tilstede når barnet våkner på oppvåkningsrommet.

 • Smerter: Det er som oftest lite smerter etter disse operasjonene. Noen barn får ømhet og stivhet i nakken etterpå. Hvis nødvendig kan man gi Paracet og Ibux etter avtale med lege.

 • Kontroll: Hvis det legges inn ventilasjonsrør i trommehinnen er det viktig med oppfølgende kontroller.

 • Mat: Det er lite kostbegrensninger etter fjerning av falske mandler/innleggelse av ventilasjonsrør. Man begynner med drikke etter operasjonen/inngrepet og deretter kan man spise vanlig mat når man kommer hjem. Veldig varm mat bør unngås de første dagene (barn spiser sjelden varm mat).

 • Sykmelding: Er falsk mandel fjernet bør barnet være hjemme fra barnehage/skole i 3-4 dager. Hos større barn/voksne bør man være hjemme i ca èn uke. Avtales individuelt med lege etter operasjonen. Ved bare paracentese (laget hull i trommehinnen) med eventuelt innlegging av ventilasjonsrør i trommehinnen, kan barnet ha vanlige aktiviteter dagen etter operasjonen.

 • Bading: Er ventilasjonsrør innlagt bør barnet unngå å få vann i ørene. Vanlig dusj med hårvask går fint! Det er ikke badeforbud, men bruk propper i ørene hvis barnet har hodet under vann. Stuping og dykking frarådes så lenge det ligger rør i trommehinnen.

 • Komplikasjoner: Komplikasjoner som kan oppstå er infeksjoner og etterblødninger. Er meget stor falsk mandel fjernet kan man den første tiden etter operasjonen «snakke i nesen» (åpen nasalering). Dersom det oppstår blødning de første dagene etter operasjonen, ta kontakt med nærmeste øre-nese-hals-avdeling.


 • ØNH-avdelingen ved Rikshospitalet har vakt for pasienter fra Oslo:
  Tlf: 23 07 05 80 (sentralbord: 23 07 00 00).

 • Asker og Bærum hører til Buskerud/Sykehuset i Drammen:
  Tlf: 32 80 30 00.

 • Pasienter fra øvrige Akershus kommuner hører til AHUS:
  Tlf: 02900 (sentralbord) Spør alltid etter vakthavende ØNH-lege.

 • For pasienter utenom Oslo og Akeshus:
  kontakt nærmeste øre-nese-hals-avdeling.

Har dere spørsmål knyttet til operasjonen samme dag eller den nærmeste tiden etterpå, kan dere ringe vår vakttelefon ved Nydalen øre-nese-hals: 97 42 99 04.

- Merk at dette ikke er et akuttnummer og vakttelefonen er ikke bemannet på natten.