Dren i ørene


Rens av ører, paracentece (hull i trommehinnen) og eventuelt drensrør, i lett narkose:


 • Inngrepet: Inngrepet er kortvarig og foretas alltid i narkose hos barn.

 • Pårørende: Pårørende til barn får være med inn på operasjonsstuen til barnet sover, og være tilstede når barnet våkner på oppvåkningsrommet. Barnet får som regel sovne med en maske foran munnen. Noen ganger velger anestesilegen å legge en veneflon først.

 • Smerter: Det er som oftest lite smerter etter disse operasjonene. Hvis nødvendig kan man gi Paracet.

 • Kontroll: Hvis det legges inn ventilasjonsrør i trommehinnen er det viktig med oppfølgende kontroller. Vi anbefaler at dette gjøres omtrent 14 dager etter inngrepet. Du får kontrolltime av oss før dere reiser hjem etter inngrepet.

 • Mat: Det er ingen kostbegrensninger etter innleggelse av ventilasjonsrør. Man begynner med drikke etter inngrepet og deretter kan man spise vanlig mat.

 • Sykmelding: Barnet kan ha vanlige aktiviteter dagen etter inngrepet.

 • Bading: Er ventilasjonsrør innlagt bør barnet unngå å få mye vann i ørene. Vanlig dusj og hårvask går greit. Det er ikke badeforbud, men bruk da badepropper i ørene. Dette kjøpes på apoteket og det finnes flere varianter. Stuping og dykking bør man være forsiktig med så lenge det ligger dren i trommehinnen.

 • Komplikasjoner: Komplikasjoner etter paracentese/drenbehandling er svært sjeldne. Det kan oppstå infeksjon i øret. Det er normalt at det kan renne fra ørene i 2-3 dager etter inngrepet. Hvis det fortsetter å renne mer enn 3 dager ta kontakt med oss! Det kan da være aktuelt med antibiotika behandling (øredråper). Ved høy feber eller andre spørsmål rundt inngrepet på kveld og natt, ta kontakt med nærmeste ønh-avdeling.

 • ØNH-avdelingen ved Rikshospitalet har vakt for pasienter fra Oslo:
  Tlf: 23 07 05 80 (sentralbord: 23 07 00 00).

 • Asker og Bærum hører til Buskerud/Sykehuset i Drammen:
  Tlf: 32 80 30 00.

 • Pasienter fra øvrige Akershus kommuner hører til AHUS:
  Tlf: 02900 (sentralbord) Spør alltid etter vakthavende ØNH-lege.

 • For pasienter utenom Oslo og Akeshus:
  kontakt nærmeste øre-nese-hals-avdeling.

Har dere spørsmål knyttet til operasjonen samme dag eller den nærmeste tiden etterpå, kan dere ringe vår vakttelefon ved Nydalen øre-nese-hals: 97 42 99 04.

- Merk at dette ikke er et akuttnummer og vakttelefonen er ikke bemannet på natten