Behandlere

Esben Kaastad

Spesialist øre-nese-hals

Elisabeth Ørjavik

Daglig leder og sykepleier

Rolf Elnan

Audiograf

Lena Syversen

Operasjonssykepleier

Stine Hildrestrand Lund

Intensivsykepleier