top of page
PRØV.jpg

Allergi

Allergivaksinering, eller hyposensibilisering som det heter på fagspråket, er en relativt ressurskrevende behandling.

Ved oppstart av behandling er det viktig at man har tid til å komme på legekontoret for å få injeksjonene.

Vaccinating

Hvem dekker utgiftene til allergivaksinering?

Vi har offentlig avtale og egenandeler inngår i frikortgrunnlaget. Vaksinen (allergiekstraktet) skrives ut på blå resept. Egenandelen er den samme som ved offentlig sykehus. Når du har nådd frikortgrunnlaget får du tilsendt frikort. 


 

Hva er allergi?

Enkelt sagt kan man si at allergi innebærer at man reagerer på spesielle stoffer i omgivelsene. Antistoffer som dannes i blodet reagerer på allergenet (for eksempel pollen) og er årsak til ulike, ofte plagsomme allergiske reaksjoner.Hvem bør vaksineres?

 

 • De som har plagsomme symptomer på tross av medisiner.

 • De som gjennom lengre perioder av året er avhengig av symptomdempende medisiner.

 • De som har høysnue og får plager med hoste og tetthet i brystet.

 • De som har bivirkninger av symptomdempende medisiner.

Hva kan man vaksineres mot?
 

 • Bjørk

 • Gress (timotei)

 • Husstøvmidd

 • Pelsdyr (Katt,hund)

   

Hvordan skjer vaksineringen?
 

Behandling med injeksjoner består av to ulike faser: 

 • Oppdoseringsfasen - 8 uker (noen ganger litt lenger)

 • Vedlikeholdsfasen - 3 år 
   

Vi oppvaksinerer alltid på ett allergen om gangen. Oppdosering skjer over 8 uker ​med en injeksjon per uke. Vedlikeholdsfasen varer i 3 år med injeksjon hver 8 uke. Du må alltid vente 30 minutter på klinikken etter hvert stikk. Rutinemessig utfører vi pusteprøver (spirometri) før og etter injeksjoner. Selve stikket er sjeldent vondt. Vi bruker tynne nåler og allergenet injiseres i fettvevet (subcutant). Det er kun spesialsykepleiere med lang erfaring som utfører allergivaksinering hos oss. Legen vil alltid være tilstede eller i nærheten.Tablettvaksine:
Det finnes i dag mulighet for å vaksinere seg mot bjørkepollen, gresspollen og husstøvmidd med smeltetabletter. Tablettene heter Itulazax (mot bjørkepollen), Grazax (mot gresspollen) og Acarizax (mot husstøvmidd). Den første tabletten tas alltid på klinikken. Den legges under tungen, smelter og suges opp i blodet i løpet av 1-2 minutter. Noen klør en del i munnen og halsen etterpå. Andre kjenner lite eller ingenting. Tablettene skal tas hver dag i 3 år før behandlingen er ferdig. Man kommer til kontroller minst en gang i året eller ved behov.

Du skal IKKE starte oppvaksinering hvis:

 • du er gravid

 • du står på Betablokkere (medisin mot høyt BT)

 • du har immunologisk sykdom

 • du har en pågående infeksjon
   

For de aller fleste går vaksineringen greit, men det er ikke uvanlig at man kan få allergisymptomer av mild til moderat grad. Enkelte får mer plagsomme allergiske bivirkninger. Disse gir seg vanligvis når oppvaksineringsfasen er over. ​Svært sjeldent kan man oppleve kraftige reaksjoner. Hvis dette skjer etter at men har reist fra legekontoret skal man alltid kontakte legevakt eller ringe 113!

HUSK:

 • Den dagen du vaksineres bør du inngå trening og alkohol.

 • Du bør være ekstra forsiktig med å spiste ting du vet du ikke tåler.

 • Du bør merke deg om du reagerer kraftig på stikkstedet eller får andre allergisymptomer (kløe, utslett, tung pust).

  

Skjermbilde 2020-03-30 kl. 03.11.48.png

Det er vanlig å hovne opp rundt stikkstedet. Dette kan variere fra et lite myggstikk til større hevelser på størrelse med for eksempel en plomme, noen ganger mer. Smerter i armen er ikke uvanlig. Mange opplever også at de blir litt ekstra trøtte. Symptomene kan komme fra noen minutter til flere timer etterpå.

Det er svært sjeldent med alvorlige senreaksjoner. Skulle du allikevel føle deg dårlig når du har gått fra legekontoret, må du ta kontakt med nærmeste legevakt. Ring 113 hvis nødvendig. 

bottom of page